Основатели

Дълготрайното и плодотворно сътрудничество между съоснователите на Института за глобални анализи, Румена и Гергана, бележи своето начало в университета в Кеймбридж, където те се срещат преди повече от десетилетие. Впоследствие Румена завършва докторантура в Оксфорд. Гергана тъкмо е защитила докторската си теза в Харвард и се фокусира върху постдокторски изследвания. Същността на взаимодействието между Румена и Гергана се изразява не само в споделения устрем към иновативност и прецизни анализи, а и в желанието да реализират научната си дейност под формата на практически положителни резултати в България.

По този начин Институтът за глобални анализи обединява солиден опит, придобит във водещи световни образователни институции, заедно със задълбочен усет към българските политически и културни тенденции.

You can contact Rumena on rfilipova@globalanalytics-bg.org

Д-р Румена Филипова

Д-р Румена Филипова е председател и съосновател на Института за глобални анализи. Защитава докторска и магистърска степен по международни отношения в Оксфордския университет, както и бакалавърска степен по политика, психология и социология в Кеймбриджки университет. Румена придобива опит в неправителствения сектор като научен сътрудник в Центъра за изследване на демокрацията и гостуващ изследовател в Московския център Карнеги, Полския институт по международни отношения, Центъра за либерални стратегии, Чатъм Хаус, Кеймбриджки форум за Централна Азия.

Основните научни интереси на Румена са свързани с политиката и международните отношения на страните от Централна и Източна Европа със специфичен фокус върху въпроси на идентичността, конструктивистката теория в международните отношения, медии и дезинформация, авторитарното влияние на Русия и Китай в региона. Организира и участва в широк спектър от конференции и коментира вътрешно- и външнополитически събития и тенденции в национални и международни медии като Българското национално радио, Voice of America, Al Jazeera, Немското национално радио, Süddeutsche Zeitung, Meta (Северна Македония), Emerging Europe.

Избрани публикации:

Filipova, R., 30 April 2022, Constructing the Limits of Europe: Identity and Foreign Policy in Poland, Bulgaria, and Russia since 1989, with forewords by Harald Wydra and Gergana Yankova-Dimova, Ibidem Verlag, distributed by Columbia University Press

Filipova, R., 2022, ‘Bulgaria’s Balancing Act‘, Eurozine. Превод на статията на български език в Либерален преглед: ‘Войната в Украйна – балансовият акт на България

Filipova, R., 2021, ‘Danger Almost Deferred? Chinese Corrosive Capital in Bulgaria and Romania‘, Central European Institute of Asian Studies

Filipova, R., 2021, Tackling Kremlin’s Media Capture in Southeast Europe. Shared Patterns, Specific Vulnerabilities and Responses to Russian Disinformation, Sofia: Center for the Study of Democracy

Filipova, R., Stefanov, R., 2021, Countering Kremlin’s Media Influence in Europe. Patterns of Anti-Democratic Messaging, Disinformation Response, and Resilience Assets, Sofia: Center for the Study of Democracy

Filipova, R., Stefanov, R, 2021, ‘The Twin Authoritarian Challenge in the Western Balkans’, Europe’s Edge, Center for European Policy Analysis

Filipova, R., 2020, The Shrinking Space for Media Freedom in Southeast Europe in the Midst of COVID-19 Pandemic and State of Emergency, Sofia: Konrad-Adenauer-Stiftung Media Programme South East Europe/Center for the Study of Democracy

Filipova, R., Stefanov, R., 2020, ‘Authoritarian Shadows in the European Union: Bulgarian MEPs’ Voting Patterns’, Center for the Study of Democracy, Working Paper, November 2020

Filipova, R., Stefanov, R., 2020, ‘Democracy in Bulgaria: still fragile after 30 years of transition’, Globsec/Center for the Study of Democracy

Filipova, R., 2019, ‘Democracy beyond elections. Government accountability in the media age’, Book review, Democratization, Vol. 27, No 8, pp. 1547-1549

Filipova, R., 2019, ‘Chinese Influence in Bulgaria: Knocking on a Wide Open Door?’, China Observers in Central and Eastern Europe (CHOICE)

Filipova, R., Vladimirov, M., 2019, ‘The Bulgarian Connection’, in Misrule of Law. How the Kremlin Uses Western Institutions to Undermine the West, Free Russia Foundation

Filipova, R., Galev, T., 2018, Russian Influence in the Media Sectors of the Black Sea Countries. Tools, Narratives and Policy Options for Building Resilience, Sofia: Center for the Study of Democracy

You can contact Gergana on gdimova@globalanalytics-bg.org

Д-р Гергана Янкова-Димова

Д-р Гергана Янкова-Димова е изпълнителен директор и съосновател на Института за глобални анализи. Защитава докторска степен по управление в Харвардския унивеситет и след това работи като изследовател и лектор в Кеймбриджкия университет и университета Уинчестър. В момента е научен сътрудник в Департамента по политика и международни отношения в Оксфордския университет.

Гергана има множество публикации върху различни аспекти на демокрацията и процеса на демократизация, включително институционални и неформални механизми на политическата отговорност, протести, медийни скандали, популистки партии, избори. Съвместява 20-годишна кариера в академичните изследвания с практически опит в Европейската комисия в Брюксел, Световната банка във Вашингтон, Министерството на транспорта и съобщенията в България. Коментатор в Българското национално радио, Euronews, Huffington Post.

Гергана е председател на Anti-Politics Specialist Group към Political Science Association във Великобритания, където ръководи мрежа от над 200 изследователи. Член е на редакционния съвет на академичните списания Democratic Theory и Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society.

Избрани публикации:

Dimova, G., 2021, Political Uncertainty: A Comparative Exploration, Stuttgart: Ibidem Press

Dimova, G., 2021, ‘Democratic Procedures are not Inherently Democratic‘, Democratic Theory, Vol. 8, No 1

Dimova, G., 2021, ‘Using the Comparative Method in Democratic Theory: A Solution to the “File Drawer Problem”?‘, Comparative Democratic Theory, Vol. 1, No 1

Dimova, G., et al, (ed.), 2020, ‘Russia’s Annexation of Crimea: Legal and Political Aspects, Part 2‘, Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society, Vol. 6, No 2

Dimova, G., 2019, Democracy beyond Elections: Government Accountability in the Media Age, London: Palgrave Macmillan

Dimova, G., Umland, A., (eds.), 2019, ‘Russia’s Annexation of Crimea: Legal and Political Aspects, Part 1‘, Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society, Vol. 5, No 1

Dimova, G., 2019, ‘Legal Loopholes and Judicial Debates: Essays on Russia’s 2014 Annexation of Crimea and Its Consequences for International Law‘, Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society, Vol. 5, No 1

Dimova, G., 2019, ‘Government Responses to Media Allegations: A Comparison between an Established and a Managed Democracy‘, Global Media Journal,  Vol. 9, No 2

Dimova, G., 2019, ‘The 2017 Anti-Corruption Protests in Romania: Causes, Mechanisms, Consequences‘, Taiwan Journal of Democracy, Vol. 15, No 1

Dimova, G., 2019, ‘Politicizing Government Accountability: The Case of Protest Network and the Model “Who?” in Bulgaria‘ in Buller, J., et al, (eds.) Comparing Strategies of (De)Politicisation in Europe: Governance, Resistance and Anti-politics, London: Palgrave Macmilian

Dimova, G., 2018, ‘The Instrumentalisation of Mass Media in Electoral Authoritarian Regimes. Evidence from Russia’s Presidential Election Campaigns of 2000 and 2008. Book Review‘, Europe-Asia Studies,  Vol.70, No.3

Dimova, G., 2017, ‘Investigating the Trump Scandal: Implications for Democracy and Political Risk‘, Journal of Political Risk, Vol. 5, No 5

Dimova, G., 2016, ‘How the Media Changed Electoral Democracy: Two Causal Paths of Interaction‘, in Geidina, N., Kamalipou, Y., (eds.), Communicating through the Universe, Cambridge Scholars Publishing

Dimova, G., 2016, ‘Property, Predation, and Protection. Piranha Capitalism in Russia and Ukraine‘, Europe Asia Studies, Vol. 68, No 3

Dimova, G., 2014, ‘The New Regulatory Space: Reframing Democratic Governance‘, Journal of Public Policy, Vol. 34, No 3

Dimova, G., 2012, ‘Media Scandals: How Political Scandals Arise‘, Global Media Journal, Vol. 3, No 1