Екип

Д-р Стоян Панов

Д-р Стоян Панов е старши научен сътрудник в Института за глобални анализи като част от проекта Хоризонт Европа RESPOND - Rescuing Democracy from Political Corruption in Digital Societies. Научните интереси и публикациите на д-р Панов се фокусират върху правните и институционални отговори на ЕС спрямо проблеми, свързани с върховенството на правото и корупцията, влиянието на популизма върху правните процеси, разделението на властите и независимостта на съдебната система, изследвания на решенията на Съда на Европейския Съюз по отношение на върховенството на закона и уронването на демократичните процеси. Също така работи по въпроси за защитата на човешките права при принудително изземване и конфискация на активи и имущество в рамките на антикорупционни процеси; функционирането на наказателния кодекс на ЕС; изграждането и функциониране на Европейската прокуратура и влиянието й върху интеграцията в ЕС. Д-р Панов получава образованието си в университета "Бирмингам", Лайденския университет, Джорджтаун, както и университета Депо (Индиана). Награден е с re:constitution – Exchange and Analysis on Democracy and the Rule of Law in Europe fellowship за 2019/2020 г. Лектор е по международно право и право на ЕС в University College Freiburg, университет "Фрайбург".

Барбара Бачова

Барбара Бачова е анализатор в Института за глобални анализи. Има бакалавърска степен по хуманитарни, социални и политически науки и магистратура по социална антропология от Кеймбриджкия университет. Следва докторантура по социална антропология също в Кеймбридж върху словашката държавна администрация. Барбара е работила като младши сътрудник по подбор на таланти към Службата за изследвания и иновации (към словашкото правителство), подпомагала е проекти като част от Европейската експертна мрежа по икономика на образованието, координирана от PPMI, и е работила за Zhiva, стартъп за поведенчески и здравни проучвания. В свободното си време е ментор по социална антропология и доброволец в Словашката асоциация по дебати, която има за цел да направи по-достъпни академичните дебати.