Екип

Барбара Бачова

Барбара Бачова е анализатор в Института за глобални анализи. Има бакалавърска степен по хуманитарни, социални и политически науки от Кеймбриджкия университет и следва магистратура по социална антропология, също в Кеймбриджкия университет. Барбара е била научен сътрудник за бившия словашки депутат Мирослав Беблави, работила е за Zhiva, стартъп за поведенчески и здравни проучвания, и е съавтор на програмата за обучение в областта на дезинформацията и критическото мислене в словашките средни училища. В свободното си време е активна като президент на Чешкото и словашкото общество към Кеймбриджкия университет и е доброволец в Словашката асоциация по дебати, която има за цел да направи по-достъпни академичните дебати и предимствата, произтичащи от тях.