Експертна мрежа

Експертната мрежа на Института за глобални анализи обхваща водещи международни изследователи, чиито анализи са специализирани в различни региони на света (Европа, Източна Азия) с разнообразна тематична перспектива (международна сигурност, джендър, политическа икономика).

Д-р Матиас Орместад Френдем

Д-р Матиас Орместад Френдем е експерт в областта на международната сигурност. Изследванията му разглеждат политическите взаимоотношения между великите сили със специфичен фокус върху преплитането на национална мощ и географско положение при вземане на решения за участие във военни съюзи. Други негови научни проекти анализират състезания за влияние, широкомащабни договорки и търговски войни между великите сили. Д-р Френдем е бил постдокторант “Henry Chauncey Jr. ’57” към програмата за изследвания на международната сигурност в Йейлския университет, както и постдокторски научен сътрудник към школата за управление “John F. Kennedy” в Харвардския университет. Получава докторска степен по международни отношения през 2016 г. от колежа Нъфийлд, Оксфордски университет. Също така има магистърска степен по международни отношения от Оксфорд и бакалавърска степен по международни изследвания и икономика от университета в Осло. Д-р Френдем е работил в постоянното представителство на Норвегия към Съвета на Европа в Страсбург и Кралското норвежко посолство в Хага.

Д-р Джеймин Шим

Д-р Джеймин Шим е асистент-професор в Департамента по управление и международни науки в Хонгконгския баптистки университет. Преди това е постдокторант “Fritz-Thyssen” към Германския институт за глобални и областни изследвания (GIGA), както и постдокторант “Japan Society for the Promotion of Science” (JSPS) към Университета в Токио. Основните научни интереси на д-р Шим са свързани с изследвания на представителната демокрация, сравнителен подход към типове социална държава, джендър и законодателни политики. В момента ръководи проект за глобалните противоречия между избирателите и елитите (Global Mass-Elite Discrepancy – GMED). Защитава магистърска и докторска степен по политика в Оксфордския университет, а научните му разработки са публикувани в международни академични списания като Democratization, European Political Science, Journal of Women, Politics and Policy, Parliamentary Affairs, Journal of Legislative Studies.

Д-р Пламен Иванов

Д-р Пламен Иванов е асистент-професор по банково дело и икономика и PG Portfolio програмен лидер във Факултета по бизнес, право и дигитални технологии към университета Уинчестър. Научните му интереси се фокусират върху ролята на кредитните институции в процеса на икономическо развитие. Изследва еволюцията на водещите парични екосистеми (например Великобритания, Германия и Китай) в исторически контекст, като демонстрира важността на банковите кредити в обяснението на причините за икономически растеж. Д-р Иванов е финансов съветник с над 8 години стаж в мениджмънта на капитали, ликвидност и риск, както и спазване на регулациите към C-Suite Executives на международни кредитни фирми във Великобритания (включително FS Advisory, BDO LLP; Local First CIC). Получава докторска степен от Университета в Саутхемптън; разработките му са публикувани в издателство Edward Elgar; рецензент в редица научни списания като Review of Political Economy, International Journal of Finance and Economics, British Academy of Management.

Пламен Тончев

Пламен Тончев ръководи отдел “Азия” в Института за международни икономически отношения (IIER) в Гърция от 1998 г. насам. От септемри 2020 г. заема позицията “European China Policy Fellow” към Института за китайски изследвания “Меркатор” (MERICS). В качеството си на представител на IIER г-н Тончев е съосновател на Европейската мрежа от мозъчни тръстове с фокус върху Китай (the European Think-tank Network on China – ETNC). Също така е член в управителния орган на клона на Съвета за сътрудничество по сигурността в Азия-Тихоокеански регион в Европейския съюз (EU Chapter of the Council for Security Cooperation in the Asia Pacific – EU CSCAP). Публкувал е книги за Япония, Индия и Пакистан, както и статии в академични списания, разглеждащи политическото и икономическото сътрудничество между Европа и Азия.

Първата монография на г-н Тончев за Китай датира от 90-те години, когато издава в съавторство “China in East Asia: From Isolation to a Regional Superpower Status” (IIER, 1998). Най-скорошните му публикации за Китай включват: “China’s Soft Power in Europe” (съавтор, ETNC, 2021); “Impact of COVID-19 on ASEM Connectivity” (съавтор, European Commission, 2020); “Sino-Greek Relations in Greek and Chinese Media, 2020” (IIER, 2021); “China’s Soft Power in Southeast Europe” (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020); “Chinese Investment in Greek and Sri Lankan Sea Ports: Analogies and Lessons Learned” (Lakshman Kadirgamar Institute, 2019); “China’s Shift to a New Economic Model: From Quantitative to Qualitative Growth?” (Academy of the Kingdom of Morocco, 2019); “Along the Road: Sri Lanka’s Tale of Two Ports” (EU Institute for Security Studies, 2018), и други.

Д-р Винисиус Гилерм Родригез Виейра

Д-р Винисиус Гилерм Родригез Виейра е асистент-професор по икономика и международни отношения в Armando Alvares Penteado Foundation (FAAP), колеж с фокус върху хуманитарните науки в Сао Пауло, Бразилия. Също така е гост-лектор в Getúlio Vargas Foundation, водещия мозъчен тръст в Латинска Америка, както и асоцииран изследовател в Центъра за изучаване на международни преговори към университета Сао Пауло (CAENI-USP). Д-р Родригез Виейра получава докторска степен по международни отношения в колежа Нъфийлд, Оксфордски университет (2015 г.) и магистратура по латиноамерикански науки от университета Принстън (2010 г.). Има бакалавърска степен по журналистика от университета Сао Пауло (2007 г.), където впоследствие е гост-професор (2017-2020 г.) и постдокторант (2015-2017 г.). Д-р Родригез Виейра също така получава сертификат по расови въпроси, развитие и социално неравенство от университета Вандербилт (2004 г.); посещава Департамента по политически науки в Йейлския университет като гостуващ учен (2012 г.). В университета Принстън е изследовател “Fung Global” (2016-2017 г.). Между 2015 и 2017 г. е асоцииран изследовател към Institute for Advanced Study, Принстън. Д-р Родригез Виейра участва като секретар на научната комисия по международна политическа икономика в International Political Science Association (IPSA) от 2015 г. и допринася регулярно към блога “Entendendo Bolsonaro” в UOL, най-големия бразилски уеб портал.

Д-р Мария Попова

Д-р Мария Попова е Jean Monnet Chair и асистент-професор в университета Макгил в Монреал. Също така е научен съдиректор на центърa “Jeant Monnet” в Монреал. Има балакалавърска степен по испанска литература и управление от колежа Дартмут (1997 г.) и докторантура по управление от Харвардския университет (2006 г.). Д-р Попова е живяла и провеждала изследвания в Източна Европа и Евразия в различни режими и техните времеви рамки – от израстването си в България преди 1989 г., през интервюта на съдии и адвокати в Русия и Украйна за дисертационния й труд, до сегашния й стремеж да разграничи истинските от фалшивите антикорупционни инициативи в България, Румъния и Украйна. Изследователският й фокус разглежда взаимодействието между политика и право в посткомунистическия регион, в частност върховенството на закона, съдебни реформи, политически корупция, популистки партии, правни репресии на алтернативни гледни точки. Д-р Попова е понастоящем избран член на управителния съвет на ASEEES, най-голямото сдружение на учени (историци, литературоведи, политолози, социолози и антрополози), чиято дейност се фокусира върху Източна Европа и Евразия. Също така пише за широк кръг от читатели по въпроси, свързани с върховенството на закона в Русия, Украйна, и източноевропейските страни членки на Европейския съюз. Анализите на д-р Попова са били публикувани във Foreign Policy, Foreign Affairs, The Washington Post, The Globe and Mail, Kyiv Post и други. Член е на мрежата за анализ на политики PONARS Eurasia.

Д-р Горан Илик

Д-р Горан Илик е професор и декан на факултета по право в Битолския университет Свети Климент Охридски, Северна Македония. Получава бакалавърска степен по право (международно право и международни отношения), магистратура по политически науки (изследвания на Европейския съюз) и докторантура по политически науки с фокус върху външната политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Д-р Илик е лектор/ментор в Държавната академия за съдии и прокурори “Павел Шатев“, Скопие, Северна Македония. Също така е съосновател на организацията Institute for Research and European Studies – Битоля, както и главен редактор на академичното списание Journal of Liberty and International Affairs. От октомври 2019 г. д-р Илик участва като експерт в проекта ANETREC с фокус върху академичното сътрудничество и постконфликтно разбирателство в Западните Балкани. Завършва постдокторски изследвания в Mediterranea International Centre for Human Rights Research в Италия (2020-2021 г.). През август 2021 г. д-р Илик става координатор на подтематичен фокус по международно публично право към постдокторската програма “New Technologies and Law”, подпомогната от Mediterranea International Centre for Human Rights Research към Средиземноморския университет в Реджо Калабрия (Италия).


Милка Димитровска

Милка Димитровска е докторант по международно право и политика във факултета по право към Битолския университет Свети Климент Охридски, Северна Македония, където провежда изследвания и преподава правна и политическа система на Европейския съюз, конституционно право и местно управление. Получава бакалавърска степен с фокус върху правни юридически науки в университета Св. Кирил и Методий в Скопие, както и степен по право от факлутета по право към Белградския университет. Понстоящем Милка Димитровска е научен асистент по право и човешки права на Европейския съюз в Института за социологически, политически и юридически изследвания в университета Св. Кирил и Методий. Има 12-годишен изследователски опит в областта на човешките права, демокрацията, доборото управление и политика на ЕС, като също така работи за развитието на гражданското общество чрез взаимодействие с неправителствени организации и регулярно участва в публични и експертни дебати и конференции.

Д-р Джаганат Панда

Д-р Джаганат Панда оглавява Стокхолмския център за южноазиатски и индо-тихоокеански изследвания към Института за сигурност и политика на развитието в Швеция. Също така е директор на отдела за научно сътрудничество между Европа и Азия в YCAPS; старши сътрудник в Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) и международен научен сътрудник в Canon Institute for Global Studies (CIGS) в Япония. Д-р Панда участва като старши сътрудник в Института за глобални анализи.