Нов обзорен доклад: Ефективни стратегически комуникации за държавна и обществена устойчивост

IGA публикува новия си обзорен доклад “Ефективни стратегически комуникации за държавна и обществена устойчивост. Концептуална и институционална рамка”.

Докладът анализира четири основни аспекта, които трябва да се вземат предвид при изграждането на стратегически комуникации:

  • Определение и обхват;
  • Институционални аспекти;
  • Взаимосвързани мрежи за сътрудничество;
  • Целева аудитория и сфери на дейност. 

Публикацията също така представя най-добри стратком практики по света и предоставя практическо ръководство за създаване и структуриране на стратком кампания.