Нов обзорен доклад: В периферията на регионалното сближаване

IGA публикува новия си обзорен доклад „В периферията на регионалното сближаване. Българските позиции по отношение на войната на Русия срещу Украйна, стратегическата ориентация, демокрацията, медиите и ценностите в сравнение с Централна и Източна Европа“. 

Проучването представя резултатите от задълбочено изследване на обществените нагласи, проведено в партньорство с GLOBSEC. Заключенията демонстрират, че българите се отличават значително от преобладаващите обществени настроения в други държави от Централна и Източна Европа. В България се регистрира:

  • Най-ниска степен на ангажираност към ЕС и НАТО.
  • Най-малко критична оценка към Русия.
  • Най-слабо възприемане на заплаха от страна на Москва и Пекин.
  • Най-високо одобрение на автократични лидери.
  • Задълбочаване на антизападните възгледи.