Форум за евро-атлантическа устойчивост: Резистентност по вода и суша

IGA участва във Форума за евро-атлантическа устойчивост, който беше организиран от Центъра за евро-атлантическа устойчивост и се проведе на 28-29 септември 2023 г. в румънския сенат и парламент.

Д-р Румена Филипова все участие в панел за перспективите пред разширяването на ЕС и НАТО към държавите от Западните Балкани и Източното партньорство. Тя отбеляза продължаващите дезинформационни кампании на Кремъл, които целят да уронят доверието в евро-атлантическата интеграция като основно предизвикателство в присъединителния процес. Председателят на IGA също се фокусира върху незавършената политика на паметта в България и проруските изкривявания на историята като пример за предизвикателствата, с които страните от Западните Балкани трябва да се справят в областта на публичните възприятия. 

Барбара Бачова участва в Академията за лидерство на бъдещето и панел за ролята на младите лидери в изграждането на държавна и обществена устойчивост. Тя представи последствията от изтичането на мозъци за перспективите за развитие пред Словакия и мерките, които трябва да бъдар предприети, за да се предотврати този процес.