Представяне на доклад: „История под прицел“

Представянето на доклада „История под прицел. Руската историческа дезинформация, политики на паметта в България и уроци за справяне с миналото от Централна и Източна Европа“ се състоя на 19 септември 2023 г. в Гранд Хотел София. 

Д-р Румена Филипова представи основните изводи от проучването, а проф. Евелина Келбечева (Американски университет в България) се фокусира върху продължаващата носталгия по комунистическото минало и нейното влияние върху най-младите поколения. Дискусията с представители на дипоматическия корпус, българските официални институции, журналисти, учени се обедини около важността на политическото лидерство за създаването на устойчива политика на паметта. Открои се необходимостта от интегриран подход, който да свързва промени в образователния материал със създаването на институт за паметта и музей и противодействие на дезинформацията.