Д-р Румена Филипова представи изводи за историческата дезинформация за вестник „Българска армия“

В статия за вестник „Българска армия“ (считан за най-стария военен вестник в Европа), д-р Румена Филипова представи основни изводи за руската историческа дезинформация в България, базирани на най-новия доклад на IGA История под прицел. Статията анализира как прокремълското пропагандно послание за привидно „неразрушимите“, „братски“, „взаимоизгодни“ и „култулно-исторически скрепени“ връзки между България и Русия информират всички останали специфични дезинформационни наративи, изкривявайки основни епизоди от българската история (например 3 март, 6 и 22 септември).