Нов доклад: История под прицел. Руската историческа дезинформация, политики на паметта в България и уроци за справяне с миналото от Централна и Източна Европа

IGA публикува новия си доклад История под прицел. Руската историческа дезинформация, политики на паметта в България и уроци за справяне с миналото от Централна и Източна Европа.

Докладът се фокусира върху изкривяването и фалшификацията на историята като основния фактор, който информира кремълските операции за влияние в България на базата на наратива за привидно взаимоизгодните връзки между България и Русия, скрепени с културно-исторически сходства. Публикацията включва четири основни аспекта:

  • Анализ на милитаризацията на историята в руската вътрешна политика, включително политически дискурс, законодателство, култура, образование, отбелязване на събития от миналото, както и в насочването на историческата пропаганда към трети страни.
  • Оригинално изследване на представянето и интерпретацията на ролята на Русия в българската история в съвкупността от „носители на историческата памет“: учебници по история, монументално наследство и в медийното пространство.
  • Представяне на най-значимите примери на инициативи за паметта, включително институти за памет, музеи, комисии за установяване на истината, създадени в Централна и Източна Европа, които могат да служат за пример за това как София може да продължи незавършилия процес на оценка на миналото. 
  • Препоръки за насърчаване на критична историческа памет и образование, както и изолиране на медийната среда от чуждо авторитарно влияние в условията на социално разделение.