Панелна дискусия: Инициативата „Три морета“ в Чехия и България

Д-р Румена Филипова участва в панелна дискусия за състоянието и перспективите пред България и Чехия в рамките на инициативата “Три морета”, организирана от Варшавския институт на 18 юли 2023 г. 

Председателят на IGA дискутира темата заедно с Ян Лупомески (експерт, Централна Европа и Инициативата „Три морета“) и Катя-Елизабет Херман (научен сътрудник във Варшавския институт). Основен извод от дискусията се фокусира върху тенденцията за задълбочаване на регионалното сътрудничество между България и Румъния по отношение на дигиталната трансформация, иновациите и инвестициите в стартъпи в рамките на Инициативата. Беше отбелязано също така, че се наблюдава значителна преоценка в чешката външна политика, която вече поставя приоритет върху Инициативата „Три морета“