GLOBSEC Forum 2023

Д-р Румена Филипова участва в GLOBSEC Forum 2023, който се състоя между 29 и 31 Май 2023 г. в Братислава. Тя дискурита въпроси, свързани с ефекта на изкуствения интелект върху достоверността на информацията, както и тенденциите за изграждането на предвидима регулаторна рамка по отношение на изкуствения интелект. Д-р Филипова също така участва в представянето и обсъждането на заключенията на доклада GLOBSEC Trends 2023, в който IGA участва като партньорска институция, анализираща резултатите за България.