Семинар: Изграждане на резистентност чрез устойчиви стратегически комуникации в България

Институтът за глобални анализи организира семинарна дискусия, на която представи новата си инициатива за изграждане на устойчиви стратегически комуникации в България. Събитието се проведе на 21 април 2023 г. в Гранд Хотел София. 

Д-р Румена Филипова анализира основните  концептуални и институционални елементи необходими за развитието на стратегическите комуникации и как те могат да помагнат за противодействието на авторитарното влияние, упражнявано от Русия и Китай. Д-р Кристофър Неринг се фокусира върху ролята на разузнавателната информация и сътрудничеството с  разузнавателните служби като основен компонент в създаването на кризисна комуникация. По време на дискусията, представители на дипломатическия корпус, български министерства и медиите предложиха идеи, очертаващи липсите, както и изискванията за създаването на устойчиви стратегически комуникации в България, акцентирайки върху важността на сътрудничеството между правителствените служби, гражданското общество и международните институции.