Статия: Вътрешнополитически събития във военна Украйна след февруари 2022 година

В своята статия Петро Бурковски, изпълнителен директор на Фондация „Демократични инициативи Илко Кучерив“, и д-р Андреас Умланд, анализатор в Шведския институт за международни отношения, анализират вътрешнополитическите събития в Украйна след началото на войната от 2022 г. 

Авторите демонстрират, че въпреки значителните тенденции в посока национално обединение и демократично развитие, които се наблюдават като следствие от инвазията, също така се очертават и негативни явления. Те включват процес на централизация около президентската институция, нарастващ контрол върху медиите и партийната политика, забавяне на темпа в борбата срещу корупцията. Нюансираният анализ показва, че политическите проблеми в страната не трябва да бъдат оставяни в услуга на руската пропаганда, а да дадат тласък на гражданското общество да оказва натиск за демократизация. Международните партньори на Киев също трябва да продължат да подкрепят процеса на реформи. 

Институтът за глобални анализи публикува превода на статията на български език, която е публукувана за пръв път на английски език от Стокхолмския център за източноевропейски изследвания.