Central and Eastern Europe on the Frontlines against Russia and China: Международна конференция, 19 май

Институтът за глобални анализи организира международната конференция Central and Eastern Europe on the Frontlines: Forging Collaborative Solutions to Foreign Authoritarian-State Influence, която ще се състои на 19 май в София Хотел Балкан Палас между 9 и 17 часа. Събитието ще събере експерти от Централна и Източна Европа с цел стартирането на регионален диалог в три основни направления:

  • Обмяна на гледни точки за историческите и съвременните предизвикателства на руското и китайското влияние (особено в сферата на дезинформацията) в Балтийските държави, Централна Европа и България;
  • Идентифициране на най-добри практики на ниво правителствени структури и гражданско общество за противодействие на медийното влияние, оказвано от авторитарни държави;
  • Предложения на конкретни инициативи и план за действие за регионално сътудничество: приносът на инициативата „Три морета“, както и подобряването на свързаността между България и страните от Централна Европа и Прибалтика. 

Регистрирайте се, като попълните формуляра по-долу.