Статия: Bulgaria: Drifting Apart from Europe

В новата си статия за Eurozine д-р Румена Филипова анализира състоянието на демокрацията в България в контекста на предстоящите пети избори за две години. Външнополитическите последствия на вътрешнополитическия блокаж включват степен на самоизолация, недостатъчен напредък в европейската интеграция и възприемане на страната като предизвикателство за сигурността на региона и евроатлантическите партньори. Уязвимостта спрямо руското влияние и липсата на разбиране за заплахата от Китай допълват външнополитическите проблеми. Статията включва препоръки за подобряването на демокрацията извън изборния цикъл.