Международен форум „To Be Secure“

Д-р Румена Филипова взе участие в международния форум „To Be Secure„, организиран от Атлантическия съвет на Черна гора, 6-8 октомври 2022 г. Форумът събра водещи експерти и правителствени представители от Югоизточна Европа и трансатлантическото пространство. Основните теми на дискусиите се фокусираха върху политическата визия на политиците от Черна гора и региона; предизвикателствата на руско-китайското сътрудничество и дезинформация; състоянието на процеса на демократизация; създаване на прозрачни разузнавателни служби на Западните Балкани; влиянието на историята върху съвременните политически процеси; пресечната точка между климат/енергетика и сигурност. Конференцията включи специално обръщение от украинския президент Володимир Зеленски. 

Председателят на IGA участва в панел, на който се обсъдиха основните характеристики на глобалния ред в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Ключовият извод бе, че настоящата международна система се адаптира и трансформира, без да е подложена на радикални промени, като се очерта необходимостта от енергично отстояване и защита на ценности на Евроатлантическата общност.