Медийно обучение. Поколение Z: Изграждане на устойчивост срещу дезинформация у лидерите на утрешния ден

Д-р Румена Филипова взе участие в медийно обучение, организирано от American-Bulgarian Alumni Association в партньорство с Евроатлантическия съвет на Македония и Атлантическия клуб в България. Семинарът се състоя от лекции с цел преподаване на медийни умения за идентифициране на дезинформация на млади професионалисти, активисти и студенти от България и Северна Македония. Лекцията на д-р Филипова се фокусира върху причините и разпространението на конспиративни теории в Централна и Източна Европа.