Д-р Румена Филипова коментира 75-тата годишнина на НАТО за CEPA

В интервю за CEPA по повод отбелязването на 75-тата годишнина на НАТО, председателят на IGA коментира, че е критично важно да се подчертае защо членството на България в НАТО прави страната по-сигурна от всякога и защо трябва активно да се противопоставяме на руските капании за влияние, които се опитват да уронят това постижение.