Д-р Румена Филипова коментира 75-тата годишнина на НАТО пред Атлантическия съвет

В обръщение за Атланческия съвет и Публичния форум на НАТО 2024, председателят на IGA отбеляза важността на 20-тата годишнина от присъединяването на страните от Централна и Източна Европа към Алианса, което създаде основна мотивация за военна модернизация, демократизация на политиката за сигурност и постигането на ниво на сигурност без паралел от предишни исторически периоди.