Конференция в Болоня постави началото на проекта „RESPOND“

Официалното начало на проекта „RESPOND“ (“Rescuing Democracy from Political Corruption in Digital Societies”) беше поставено на конференция в Болоня, Италия, между 22 и 24 май 2024 г. Инициативата се спонсорира от „Хоризонт Европа“, програма на Европейската комисия, като основна цел е борбата с корупцията и неправомерните влияния, които уронват демокрацията. 

5-годишният проект, който се координира от Университета „Болоня“, започва през май 2024 г. и ще изследва редица основни въпроси:

  • Чрез какви механизми действа политическата корупция в дигиталните общества?
  • Какъв е нагативният ефект от политическата корупция върху демокрацията?
  • Как могат инициативите за борба с корупцията да засилят подкрепата за демократичните ценности?

RESPOND ще изследва тези въпроски на базата на интердисциплинарен подход към политическата корупция, фокусирайки се върху действия, които размиват правните рамки и водят до пристрастно вземане на решения.  Проучването, основаващо се на смесена методология от качествени и количествени методи, обхваща 27 страни членки на ЕС и 11 съседни държави с фокус:

  • Анализ на политическото финансиране, лобизма, „въртящите се врати“, завладяването на медиите.
  • Оценка на възприятията на политическите елити и гражданите за корупцията.
  • Изследване на ролята на дигиталните технологии в разпространението, както и в борбата с корупцията.
  • Създаване на инструменти и практики за подобряване на гражданското наблюдение и интегритет. 

Консорциумът включва известни институции в Европа: Образователен център за изследване на антикорупцията (Украйна), Централноевропейски университет (Aвстрия), Government Transparency Institute (Унгария), Университет „Гьотеборг“ (Швеция), Институт за глобални анализи (България), King’s College London (Великобритания), Libera Contro le Mafie (Италия), Sciences Po (Франция), S-Com (Белгия) с Net7 (Италия) и Tele Radio City scs Onlus (Италия), Университет „Амстердам“ (Нидерландия), Лисабонски университет (Португалия), Университет „Дуисбург-Есен“ (Германия), Università Cattolica del Sacro Cuore (Италия).