Представяне на доклад: Обществено мнение в България, 2024 г.

Институтът за глобални анализи проведе събитие, на което представи най-новия си доклад Обществено мнение в България, 2024 г: Повишаване на ангажираността към съюзниците и подобряване на възприятията за свободата на медиите на фона на продължаващата двойнственост между Изтока и Запада, осъществено като част от партньорството на IGA с GLOBSEC. Дискусията се състоя на 13 май в Launchee, София. 

Д-р Румена Филипова от IGA представи основните тенденции в общественото мнение в България през 2024 г., включващи както продължителни модели (например противоречието между проевропейски и проруски виждания) и забелижими промени (нарастваща подкрепа за НАТО и САЩ като основен стратегически съюзник на България, подобрено усещане за медийна свобода). Председателят на Института анализира основните фактори, обясняващи установените тенденциии и допълнително постави резултатите в сравнителния контекст на Централна и Източна Европа, където България заема изоставаща позиция. Тоест в страната например се наблюдава най-слабо усещане за заплаха от Русия и Китай и най-малко удовлетворение от функционирането на демокрацията.

Джейсън Стайнхауер, историк, автор на бестселъри и основател на History Communication Institute дискутира резултатите от проучването, отбелязвайки сходствата в нагласите на младите хора, които все повече се обръщат към крайнодесни партии в различни държави. Той също така обърна внимание на противоречията в нагласите и поведението на хората, както и трудността да бъдат убедени гражданите във важността на геополитиката в рамките на ежедневните проблеми. Липсата на осведоменост, видима в големия брой отговори „не знам“ в анкетата, демонстрира важността на това обществеността да продължи да бъде образована по темите на демокрацията и политиката.

Дискусията, която последва, се фокусира върху ситуирането на България и ЦИЕ в глобален контекст, включително отговорът на Тайван срещу авторитарния натиск, оказван от Китай. Беше отбелязано, че Пекин – също като Москва, използва местни „проксита“, за да влияе на общественото мнение в прокитайска посока. Въпреки това, ефективните инициативи за медийна грамотност и стратегически комуникации могат да предотвратят негативните последствия от външна намеса и да променят обществените нагласи, повлияни от пропагандата. Участниците се съгласиха с идеята, че извличане на сравнителни уроци трябва да се състои между Централна и Източна Европа и демокрациите в Индо-тихоокеанския регион, за да бъдат създадени решения за борба с авторитарното влияние, което се опитва да урони демократичните институции и международния правов ред.