Обзорен доклад 6: Обществено мнение в България, 2024 г.

IGA публикува новия си обзорен доклад Обществено мнение в България, 2024 г: Повишаване на ангажираността към съюзниците и подобряване на възприятията за свободата на медиите на фона на продължаващата двойнственост между Изтока и Запада.

Проучването представя резултатите от задълбочено изследване на обществените нагласи, проведено в партньорство с GLOBSEC. Основни аспекти в проучването включват нагласите спрямо ЕС, НАТО, войната на Кремъл срещу Украйна, миграция, медии, демокрация, управление. Анализът демонстрира както продължителни тенденции в традиционните виждания, така и промени, свързани с растяща подкрепа за членството на България в НАТО, по-голямо предпочитание към САЩ като стратегически партньор на София, подобрено усещане за медийна свобода.