„Ел Паис“ отразява изследванията на IGA за нагласите на младите в ЦИЕ

Испанският ежедневник „Ел Паис“ отрази изследванията на IGA и д-р Румена Флипова за тревожното нарастване на антидемократични, националистически и проруски виждания сред младежите в Централна и Източна Европа. Статията подчертава как политическото изключване, нереформираните и политизирани образователни системи и социалните медии засилват тези сантименти в България, Румъния, Сърбия, Унгария.