Нов проект: RESPOND – Rescuing Democracy from Political Corruption in Digital Societies

Институтът за глобални анализи се присъединява с удоволствие към новата европейска инициатива, която ще изследва политическата корупция на континента, особено в сиви правни зони. Поощряването на гражданското участие и прилагането на дигитални технологии са част от иновативните решения, които проектът ще предложи за справяне с корупцията. Проектът се координира от Болонския университет и включва 15 изтъкнати партньорски организации от Европа.