Статия: Опасна тенденция на антидемократични възгледи сред младите европейци

В статия за CEPA, д-р Румена Филипова развива аргумента, че се наблюдава тревожна тенденция, при която младите хора в Централна и Източна Европа таят по-малко демократични и прозападни виждания в контраст от установените очаквания. Статията представя сравнителен анализ между държавите, идентифицира причините за настроенията сред младите и предлага препоръки за спечелване на сърцата и умовете на младежите за демократичната и евроатлантическата кауза.