„Свободна Европа“ отразява доклада на IGA „История под прицел“

„Свободна Европа“ дискутира важността на въпроса за преразглежане на представянето на Русия в учебниците по история на базата на изводите от доклада „История под прицел“.