Международна кръгла маса, 29 януари: Младежкият фактор изгрява в Централна Европа

Институтът за глобални анализи, заедно със своите парньори Free Press for Eastern Europe и Science+, организира международна кръгла маса Младежкият фактор изгрява в Централна Европа: Нагласите на милениалите и поколение „Z“ в България, Унгария, Латвия и Сърбия спрямо войната на Русия срещу Украйна, традиционните ценности и демокрацията, която ще се състои на 29 януари в Гранд Хотел София между 16 и 18:30 часа.

Анализите на IGA на възгледите на българските младежи демонстрират неочаквани и тревожещи резултати, които може да имат негативни последици за демократичното и прозападно развитие на България. Въпреки очакванията в противоложната посока, младите хора в страната не се отличават със значително по-прогресивни и демократични политически позиции, често пъти изразявайки проруски и традиционни социални схващания. 

Кръглата маса ще обсъди причините за тези тенденции, ще обособи прилики и разлики между българските младежи и техните връстници на Балканите, Централна Европа и Прибалтика и ще предложи препоръки на идентифицираните проблеми. Събитието ще се фокусира върху сравнителни перспективи по отношение на вижданията на младите поколения в Унгария, Латвия и Сърбия и ще анализира основните фактири, които определят позициите на младите, включително (1) образователната система; (2) въздействието на дезинформацията и моделите на медийна консумация; (3) авторитарно политическо „приобщаване“; (4) икономически тревоги; (5) малцинствен статут; (6) специфични поколенчески характерстики.

Регистрирайте се, като попълните формуляра по-долу или пишете директно на rfilipova@globalanalytics-bg.org.