Д-р Румена Филипова дискутира срещата на върха между ЕС и Китай по Euronews Bulgaria

В интервю по Euronews Bulgaria председателят на IGA коментира резултатите от срещата на върха между ЕС и Китай (акцентът на Европа върху търговските дисбаланси и подкрепата на Пекин за войната на Русия срещу Украйна). Също във фокус на разговора е обхватът на китайското влияние в Европа и България особено в академичния сектор – защо университетското сътрудничество с Китай води до значителни рискове по отношение на съдържанието, финансирането и дейността на институтите „Конфуции“.