Обзорен доклад 5: Не едно, а много решения. Класификация на отговорите срещу дезинформацията

IGA публикува новия си обзорен доклад „Не едно, а много решения. Класификация на отговорите срещу дезинформацията“ („Not One but Many Silver Bullets. Towards a Classification of Responses to Disinformation“). 

Докладът се базира на тезата, че контрамерките и аналитичните подходи за борба с дезинформацията са достигнали значителен обем, който се нуждае от класификация, за да се изгради по-добра устойчивост и да се подобри противодействието на дезинформацията. Проучването предоставя рамка за класифициране на отговорите срещу пропагандните дейности, която взема под внимание конкретни тематични области и времеви диапазон за прилагането на съответните контрамерки.