Лекция: Многовекторно противодействие на корупцията

Институтът за глобални анализи организира лекцията „Като прииждащ прилив…който се влива в устията и тече нагоре по реките“: Сложността на многовекторното противодействие на корупцията. Събитието се проведе в партньорство с Нов български университет на 20 ноември 2023 г. 

Проф. Деница Топчийска (НБУ) модерира дискусията. Д-р Румена Филипова представи темата за антикорупция като нова област в проучванията на Института, подчертавайки, че корупцията оказва значително влияние върху демокрацията, като уронва доверието в демократичния процес и ограничава участието на гражданите в политиката. Дебатите за противодействие на корупцията са фундаментални, тъй като разкриват типа общество, което искаме да изградим – базирано на прозрачност и ясни критерии или съмнителни зависимости. Д-р Стоян Панов (Фрайбургски университет) изнесе презентация за съществуващата правна рамка за борба с корупцията в България; развитие на мерките на ниво ЕС и начините, по който антикорупционните практики на национално и европейско ниво си взаимодействат. Д-р Панов обясни възприятията за корупция и независимостта на съдебната система в ЕС; основни тенденции в корупционните практики в европейските държави; докладите на Европейската комисия за състоянието на върховенството на закона и оценката за пропуските на България в борбата срещу корупцията; структурата и функциите на Европейската прокуратура и условията при усвояването на фондовете за възстановяване и устойчивост.