Международна конференция: Изграждане на ефективни стратегически комуникации за държавна и обществена устойчивост

Институтът за глобални анализи организира международната конференция Ефективни стратегически комуникации за държавна и обществена устойчивост: Сравнение на най-добри практики от Европа, която се състоя на 20 октомври в Гранд Хотел София. 

Конференцията събра експерти от различни европейски държави с цел представяне на най-добри стратком практики и създаване на сътрудничество и взаимовръзка с български инициативи в областта на стратегическите комуникации. На събитието беше представено стратком ръководството на Института за глобални анализи Ефективни стратегически комуникации за държавна и обществена устойчивост: Концептуална и институционална рамка, както и задълбочено ново социологическо проучване В периферията на регионалното сближаване: Българските позиции по отношение на войната на Русия срещу Украйна, стратегическата ориентация, демокрацията, медиите и ценностите в сравнение с Централна и Източна Европа. 

Посланикът на Федерална република Германия в София, нейно превъзходителство Ирене Планк, изнесе встъпителното слово, като подчерта важността на стратегическите комуникации в контекста на дезинформационните дейности, които се опитват да създат смут по отношение на важни социални и политически събития като изборния процес. За това трябва да бъде създаден координиран отговор на правителствено, обществено и европейско ниво за ефективно противопоставяне на пропагандата. 

Първият панел на конференцията, модериран от д-р Румена Филипова, дискутира европейския подход към стратегическите комуникации, руските информационни операци (особено в Грузия) и институционалната рамка на стратегическите комуникации. В презентацията си Сорен Либориус (старши дипломат в East StratCom Task Force на ЕС) наблегна върху концепцията „FIMI“ (чуждестранно манипулиране на информация и намеса), която определя аналитичния подход и начините за справяне с дезинформацията в рамките на Европейския съюз. Той подчерта и важността на Законодателния акт за цифрови услуги в оказването на конкретно влияние за модерирането на съдържание (в платформата Х например) и допълнително обърна внимание на EUvsDisinfo, която предоставя богата база от данни за дезинформация. Гиви Гигиташвили (научен сътрудник, Atlantic Council DFRLab) представи разликите между дезинформацията като „еднопосочен“ феномен (публиката е пасивен реципиент на послания) и стратком като „многопосочен“ процес (специалистите по стратком търсят постоянна обратна връзка от обществото). Той оцени стратегическите комуникации на Грузия като проблематични, тъй като им липсва разбиране за ценностите и притесненията на публиката и разчитат на реактивни съобщения. В контраст на това, Русия създава дезинформация, която таргетира специфичните особености на грузинците. Професор Ярослав Дворак (завеждащ департамента по публична администрация и политически науки, университет „Клапейда“, Литва) обозначи важността на стратегическите комуникации на ниво градско управление (тъй като градове могат да предефинирант вътрешната и външната политика), както и морската устойчивост и сигурност като допълнителни елементи в стратегическите послания на страни с морска граница.

Вторият панел, модериран от д-р Кристофър Неринг,  дискутира най-добри стратком практики в Румъния, Словакия и Украйна. В своята презентация д-р Овидиу Раеци (президент на Евро-атлантическия център за устойчивост, Румъния) и Даниела Мунтеану (научен ръководител на Евро-атлантическия център за устойчивост, Румъния) представиха успешните примери на създаване на контрапослания от страна на румънското правителство в контекста на дезинформация за привидната липса на гориво в страната. Ефективният отговор на правителството е бил резултат от навременното идентифициране на дезинформационната кампания, използването на специфични канали според възрастовата група на публиката, сътрудничество между всички участници в процеса на противодействие на дезинформацията и следването на формално установена рамка за отговор на дезинформацията. Яна Казаз (научен сътрудник, Център за демокрация и устойчивост, Глобсек) представи проучванията и дейностите за изграждане на капацитет на Глобсек в Словакия. Тя се фокусира върху оценката на капацитета като важен елемент в създаването на обучения за стратегически комуникации. Създаването на „стратком хъб“ може да допринесе за координационна платформа, включваща различни обществени организации. Тарас Моклиак (анализатор, Център за отбранителна реформа, Украйна) описа украинските стратегически комуникации като основен аспект в борбата на страната срещу руската информационна война.

В специална сесия д-р Румена Филипова представи резултатите от проучване на общественото мнение в България (проведено в партньорство с Глобсек), което показва, че българите се характеризират с най-ниска степен на ангажираност към ЕС и НАТО; най-малко критична оценка към Русия; най-слабо възприемане на заплаха от страна на Москва и Пекин; най-високо одобрение на автократични лидери; задълбочаване на антизападните възгледи.