Видео: Изграждане на ефективни стратегически комуникации

Какво е необходимо за изграждането на ефективни стратегически комуникации? Във видеото IGA представя четирите основни измерения на стратком: 1) Определение и обхват; 2) Институционални аспекти; 3) Взаимосвързани мрежи за сътрудничество на стратком; 4) Целева аудитория и сфери на дейност на стратегическите комуникации. Научете повече във видеото, както и публикацията на Института „Ефективни стратегически комуникации за държавна и обществена устойчивост. Концептуална и институционална рамка“.