Отразяване на доклада на IGA „История под прицел“ в „Дневник“

Докладът на Института е детайлно представен в статия в „Дневник“