Д-р Румена Филипова за края на Пригожин пред Bloomberg TV Bulgaria

В интервю за Bloomberg TV Bulgaria, председателят на IGA коментира последните развития, свързани с Прихгожин: защо времевата рамка на неговата (почти потвърдената) смърт показва, че той вероятно е имал достатъчно влияние, за да бъде предотвратена по-ранна реакция от страна на руските власти, която е можела да доведе до брожения в режима; какво означава метежът за оцеляването на „системата“ в Русия; бъдещата роля на Вагнер.