Видео 3 Централна и Източна Европа на фронтовата линия срещу Русия и Китай: Пътят напред

В поредица от видеа IGA представя основните акценти на международната конференция Централна и Източна Европа на фронтовата линия: Изграждане на общи решения срещу влиянието на авторитарни държави, която се проведе на 19 май 2023 г. в София Хотел Балкан.

Третото видео разглежда целите на дискусиите, както и топ 3 предложения на експертите в панела „Пътят напред“ за противодействие на руското и китайското влияние.