Ukraine Insider, Част четвърта: Невидими йерархии и руската културна доминация над Украйна

IGA публикува четвъртата статия от поредицата „Ukraine Insider“, където международни експерти по Украйна анализират най-значимите политически, исторически, медийни и икономически тенденции в страната след началото на инвазията на Кремъл. Статиите имат за цел да запознаят българската и международната общественост с реалните събития и да противодействат на изопачаванията и фалшификациите на руската дезинформация спрямо Украйна на базата на изследванията на водещи специалисти. 

В четвъртата статия Мариам Найем разглежда исторически продължителния натиск на руската културна хегемония над Украйна, включително чрез репресия на украинския език и стереотипизиране. В контекста на военната инвазия на Кремъл статията предоставя важен фокус върху идейните аспекти на военновременната агресия, базирани на културно омаловажаване, което води до грешни поляризации между ‘цивилизования руски център’ и ‘нецивилизованата уркаинска периферия’.