Международна конференция: Противодействие на чуждо вмешателство

Д-р Румена Филипова взе участие в международната конференция „Противодействие на чуждо вмешателство: CFI диалози 2023“, която беше организирана от Института на Европейския съюз за стратегически изследвания и Европейския университетски институт. Събитието се състоя на 20 и 21 юни във Флоренция.

Дискусиите разискваха подхода и инстументариума на ЕС, както и на международните му партньори, за противодействие на чуждо влияние. Специализирани сесии се фокусираха върху 1) измерване на устойчивостта спрямо чужди информационни манипулации и вмешателство (fimi); 2) мониторинг на информационното пространство на базата на иновативна рамка за оценка на заплахите; 3) противодействие на fimi в общата политика за сигурност и отбрана на ЕС; 4) изграждане на когнитивна сигурност за противодейстие на чуждо вмешателство.