Видео: Международни тенденции в руската пропаганда

IGA представя в сравнителен аспект тенденциите в руската дезинформация в Югоизточна Европа, други части на Европа, Африка, Близкия Изток, Индия. Предложени са и решения за противодействие.