Статия: Bulgarian elections and the Indo-Pacific: Worlds apart

В статия за Централноевропейския институт за азиатски изследвания д-р Румена Филипова подчертава важния, но липсващ глобален елемент в постоянния български изборен цикъл: динамичните промени в Индо-Тихоокеанския регион. Защо и как може да се преоодолее фактът, че София пренепрегва този регион, което се превръща в опасност както за България, така и за международните й партньори.