Статия: Вътрешнополитически пречки пред руско-украинско примирие

В статията си д-р Андреас Умланд представя съвкупността от вътрешнополитически фактори както в Украйна, така и в Русия, които силно ограничават възможностите за постигане на примирие на базата на размяна на територии. Д-р Умланд подчертава, че ‘прагматичните’ предложения за такова примирие са нереалистични – въпреки че се коренят в теорията на Реализма в международните отношения, тъй като не анализират в дълбочина вътрешните процеси и общественото мнение в Украйна и Русия. 

Институтът за глобални анализи публикува превода на статията на български език, която е публукувана на английски език от Стокхолмския център за източноевропейски изследвания.