Дискусия в Чатъм Хаус: Как войната на Русия повлия на политиката в Югоизточна Европа

Онлайн дискусия на тема влиянието на войната на Русия в Украйна върху политиката в Югоизточна Европа се състоя на 4 април 2023 г. Събитието беше организирано от Програма „Русия и Евразия“ в Чатъм Хаус с модератор проф. Катарина Волчук (ассоцииран сътрудник в Чатъм Хаус, професор по източноевропейска политика в Университета Бирмингам). Председателят на IGA, д-р Румена Филипова, представи основните тенденции в руската дезинформация на Балканите след началото на инвазията на Кремъл в Украйна и анализира степента, до коята други авторитарни държави (Китай, Турция, страните от Персийския залив, Иран) подсилват руската пропаганда. Д-р Димитър Бечев, лектор в Oxford School of Global and Area Studies, постави фокус върху реакциите на сръбския политически елит и социалните възприятия спрямо войната. Д-р Тена Прелец, научен сътрудник в Департамента по политика и международни отношения в Оксфордския университет, дискутира ефекта на забавените преговори за присъединяване в ЕС върху Западните Балкани и взаимовръзката с перспективите за присъединяване на Грузия и Молдова. 

Широк набор от въпроси бяха повдигнати от участниците в дискусията, включително демократичните проблеми в контекста на изборите в България, които не произвеждат решителен резултат; важността на Югоизточна Европа в руската външна политика; степента на съвпадение и координация на руските и китайските инициативи в региона; дали балканските страни успяват да се противопоставят на дезинформацията от авторитарните държави.