Обзорен доклад: Руското медийно влияние в Югоизточна Европа

Обзорният доклад на IGA представя основните тенденции в руското медийно влияние в Югоизточна Европа и конкретно в България, предлагайки препоръки за противодействие.