Как Западът може да помогне на Украйна

Д-р Андреас Умланд представя детайлен анализ и политически препоръки за начините, по които Западът да продължи да подкрепя Украйна във военен, хуманитарен, политически и икономически аспект. Докладът се фокусира върху възможностите за ускорение на процеса на присъединяване на Украйна към ЕС и НАТО, важността на предоставянето на гаранции срещу политически риск за инвестициите за възстановяване на страната, както и координация на инициативите и дейностите за възстановяне, които да се основават на процеса на децентрализация в Украйна.

Институтът за глобални анализи публикува превода на статията на български език, която е част от проект на Стокхолмския център за източноевропейски изследвания и е публикувана за първи път на немски език от IDM – Институт за Дунавския регион и Централна Европа.