Хибридна лекция: Войната на Русия срещу Украйна: Влиянието на историческата дезинформация и политиката на идентичност

Институтът за глобални анализи организира хибридна лекция, която се фокусира върху изграждането на медийна устойчивост сред студенти, като ги запозна със стратегиите и посланията на кремълската дезинформация, особено по отношение на руската фалшификация и изкривяване на историята и идентичността на Украйна. Лекцията се състоя на 16 декември 2022 г. в Нов български университет с модератор проф. Деница Топчийска от НБУ. 

Гост-лекторът д-р Андреас Умланд (анализатор в Стокхолмския център за източноевропейски изследвания) представи концепциите „руски свят“, „панславянство“, „евразийство“, психологическата теория за малките различия, триадичната теория и фалшивия наратив за Украйна като „фашистка държава“ като сформиращи мирогледа в Кремъл и отношенията му с Украйна. Д-р Румена Филипова обясни как инструментализирането на идентичността и идеите чрез пропаганда и политически мотивации е пагубно за мира, международното право и добросъседските отношения между страните. Д-р Филипова се фокусира и върху ролята на идейните фактори в сформирането на външната политика на базата на книгата си „Constructing the Limits of Europe. Identity and Foreign Policy in Poland, Bulgaria, and Russia since 1989“.

Дискусията повдигна важни теми, свързани с руската пропаганда, предстяваща Полша като „неоимпериалистична“ държава по отношение на Украйна; перспективите за вътрешно- и външнополитическа промяна в Беларус и Казахстан; руския натиск върху териториалната цялост и енргийната сигурност на Молдова; дали руският президент Владимир Путин е бил искрен (особено в началните години на новото хилядолетие) за сътрудничество със Запада; възможността за политическа промяна в кремълския режим.