Панелна дискусия: Следващи стъпки за България и Хърватия в рамките на Инициативата „Три морета“

Д-р Румена Филипова участва в панелна дискусия за състоянието и перспективите пред България и Хърватия в рамките на инициативата „Три морета“, организирана от Варшавския институт на 13 декември 2022 г. 

Председателят на IGA дискутира темата заедно с Алекандър Арабаджич (президент на Европейската кариерна академия) и Катя-Елизабет Херман (анализатор във Варшавския институт). Основните заключения се фокусираха върху необходимостта от развитието на регионален подход към предложенията и изпълнението на проекти в платформата; по-нататъшното развитие на сътрудничество в областта на киберсигурността и дигиталната свързаност; изготвянето на инициативи в рамките на „Три морета“, които да помогнат на страните от Централна и Източна Европа да противодействат на руското и китайското влияние.