Доклад: Authoritarians on a Media Offensive in the Midst of War

Институтът за глобални анализи – в партньорство с Медийната програма за Югоизточна Европа на фондация „Конрад Аденауер“ и Европейския съвет за международни отношения, представя новия си доклад: Authoritarians on a Media Offensive in the Midst of War. The Informational Influence of Russia, China, Turkey, Iran and the Gulf States in Southeast Europe. 

Публикацията анализира в сравнителен аспект тенденциите в пропагандата, разпространявана от авторитарни държави в контекста на войната в Украйна, в 7 страни от Югоизточна Европа (България, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора, Албания). Докладът проследява продължителността и еволюцията в руските дезинформационни  стратегии, канали и послания след началото на инвазията на Кремъл в Украйна, както и степента, до коята други авторитарни страни – Турция, държавите от Персийския залив, Иран, подкрепят руския дискурс. Изследването също така анализира личните и институционалните механизми, които способстват установяването на китайско медийно влияние в Югоизточна Европа. Представени са препоръки за защита на демокрацията и медийна свобода на Балканите срещу натиска от авторитаризма.