Д-р Румена Филипова говори пред Deutsche Welle за китайското академично влияние в България

В интервю за Deutsche Welle председателят на IGA анализира взаимовръзката между руското и китайското влияние в България. Д-р Филипова поставя акцент върху нарастващото академично присъствие на Китай, като в България то се възприема по-скоро като възможност, но липсва дебат и регулации за опасностите. Прокитайски пристрастия в политическите науки и международните отношения са проблематични за свободното развитие на социалните науки. Можете да прочетете цялата статия тук