Международна конференция: Академично сътрудничество между Европа и Китай

Д-р Румена Филипова участва в конференция в Братислава на 24 юни 2022 г., организирана от Централноевропейския институт за азиатски изследвания (Словакия). По време на събитието бяха представени резултатите от международен проект, изследващ академичното взаимодействие между университети в Централна и Източна Европа, от една страна, и китайски университети, от друга. Д-р Филипова участва в панел със Самуел Спач (Transparency International Slovakia), Матей Шималчик (CEIAS), Рудолф Беркес (Political Capital) и Дейвид Мисал (независим изследовател) с основен фокус върху степента на прозрачност в сътрудничеството с академични институции от Китай. Председателят на IGA анализира недостатъчните правила за сигурност и наблюдение като основен фактор, способстващ китайското академично влияние в България.