Хибридна кръгла маса: Foreign Authoritarian-State Disinformation. Cross-National Perspectives from Europe and Asia

Международната хибридна кръгла маса се състоя на 1-ви юни 2022 г. в Гранд Хотел „София“ като част от програмата IVLP Impact Award, която д-р Румена Филипова изпълнява с подкрепата на Държавния департамент на САЩ, бюро по образователни и културни дейности и Международен център „Меридиан“. Темата на проекта е свързана с повишаване на осведомеността на студентите и експертната общност в България по отношение на политики за влияние, провеждани от авторитарни държави.

Кръглата маса предложи холистична и сравнителна гледна точка за дезинформацията, разпространявана от авторитарни държави, представяйки приликите и сходствата в руското и китайското влияние в Европа, а също така и в Южна Азия, Близкия Изток и Африка. Д-р Джаганат Панда, Институт за сигурност и политика на развитие, Швеция, анализира нарастващото медийно влияние на Москва в Индия особено в контекста на войната в Украйна. Той също така отбеляза навлизането на Китай в образователната система, гражданското общество и информационната среда на страните от Южна Азия. Патрик Сихерле, Политически Капитал, Унгария, разясни вътрешнополитическите фактори, които способстват руското икономическо и медийно влияние в Унгария, и наблегна на поляризацията в страната между политически сили и техните поддръжници в обществото със съответно проруски възгледи и позиции, критични към Москва. Руслан Трад, Atlantic Council DFRLab, обясни, че степента на руското медийно влияние в Близкия Изток остава непознато за европейската публика. Той коментира, че продължаващото функциониране на RT и Спутник на арабски език представлява основен канал за разпространението на проруски пропагандни послания. Руслан Трад също обърна внимание на руската дезинформация в Африка, която се гради върху антизападни настроения на континента. 

Дискусията засега широк спектър от теми, включително сравнение на обществени уязвимости спрямо руските послания в Европа и Близкия Изток; ролята на Унгария в спонсорирането на медии в Северна Македония, които подклаждат проблемите между София и Скопие; степента, до която Москва може да разчита на антиимпериалистични настроения в Близкия Изток, за да разпространява пропаганда, при положение че наследството на политиките на Кремъл в този региони не е еднозначно.