Science+ медийно обучение: Противодействие на медицинска дезинформация

На 19 и 20 май 2022 г. се състоя пилотно обучение за български журналисти като част от платформата Science+, организирана от Free Press for Eastern Europe (Чехия) и Free Press Unlimited.

Обучението се проведе в София Тех Парк, като основна цел беше изграждането на концептуални и практически умения за разпознаване на медицинска дезинформация (особено когато тя се използва във военен контекст и пропаганда) и създаването на репортажи на базата на научни факти. Екипът от обучители включи Руслан Трад (Free Press Unlimited/Atlantic Council DFRLab), Вероника Стефанова (генетик, съоновател на the Book Club Sofia), Мина Киркова (Factcheck.bg/Deutsche Welle), Петър Теодосиев (главен редактор на списание „Българска Наука“) и д-р Румена Филипова. 

Д-р Филипова изнесе лекция, която запозна участниците в обучението с външните фактори, които оказват влияние на медийните стандарти на национално ниво и засилват дезинформацията. Тя анализира инструментите, тактите и стратегиите на руското и китайското медийно влияние в България, на Балканите и в Централна и Източна Европа и разясни въздействието на „ваксинационната дипломация“ на Русия и Китай на Балканите в контекста на пандемията.